نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 67-79

سامره درخشان هوره؛ بیت الله محمودی؛ فاطمه اسحاقی