نویسنده = مرضیه اسدی آقبلاغی
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-178

فراهم احمدزاده؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ بهرام کیابی


2. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ هلن اقصایی؛ سید حسین هاشمی