نویسنده = ������������ ������
ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 25-36

نازنین شیرانی سرمازه؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد