نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 19-34

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان‌‌ماهینی


2. نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 47-61

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ‌‌ماهینی