نویسنده = سید علی جوزی
ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 27-40

سید علی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ فائزه ملک میرزایی