نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری