نویسنده = ������������������ ������������������
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام)

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 57-64

فوزیه بیگ محمدی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ ابراهیم هوشیاری


2. شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 73-86

میرمهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری