نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-86

میرمهرداد میرسنجری؛ فاطمه محمدیاری