نویسنده = نغمه مبرقعی دینان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-92

الهام ابراهیمی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ مصطفی کشتکار


2. ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-110

نغمه مبرقعی دینان؛ هلن اقصایی؛ شهیندخت برق جلوه