نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 157-170

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف‌زاده؛ فهیمه ریگی