نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل آمایش منابع جنگلی، راهبردی نوین در برنامه‌‌ریزی عرصه‌‌های جنگلی کشور

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 45-56

بیت‌‌الله محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم