نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش مشارکت مردمی (سرمایه‌گذاری) برای جلوگیری از اثرات زیان‌‌بار توسعه صنعت (مطالعه موردی: اردکان)

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 79-92

وحیده لطفی؛ احمد فتاحی اردکانی؛ مسعود فهرستی ثانی