نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی جایگاه حق بر محیط‌زیست در متون اسلامی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-110

حمیدرضا اکبرپور