کلیدواژه‌ها = حوضه آبخیز مادرسو
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 83-92

الهام ابراهیمی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ مصطفی کشتکار