تعداد مقالات: 70

1. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


2. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


3. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


4. سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


5. سخن سردبیر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


6. سخن سردبیر

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


7. مروری بر کاربردهای کانی‌های رسی در محیط‌زیست

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نورالله میرغفاری


8. ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبدالهی؛ علیرضا ایلدرمی


9. دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-16

سمیرا نوازی؛ مهین پرک؛ اسماعیل صالحی


11. یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-18

فاطمه جهانی‌‌شکیب؛ سید حامد میرکریمی


12. امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-12

مرتضی پورانوری؛ ابراهیم پناهپور؛ خوشناز پاینده


14. بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-15

علی شهبازی؛ علی محمد حسنی؛ حسن رضایی؛ علی قائمی


15. بررسی تاثیر پساب بر انباشت فلزات سنگین در خاک و خطرهای بهداشتی آن

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-24

مینا ارست؛ مسعود نصری


16. حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 15-25

ناصر چنانی؛ سیدمصطفی میرمحمدی


17. عملکرد محیط‌زیستی بخش انرژی کشور (بررسی انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در طول سال‌های 1392-1380)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

مجتبی جوکار؛ زهرا السادات رضوی دینانی


18. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ هلن اقصایی؛ سید حسین هاشمی


19. نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 17-29

مریم کبیری هندی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ افشین دانه کار


20. بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-28

علی کیانیان؛ سید حسین هاشمی؛ سعید صوفی زاده


21. نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34

احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان‌‌ماهینی


22. گیاه‌پالایی؛ تکنولوژی محیط‌زیستی برای مدیریت عناصر آلاینده سمّی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-34

فاطمه خطیب اقدم؛ کمال سیاه چشم؛ افشین زیادپور


23. ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-36

نازنین شیرانی سرمازه؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب میگونی؛ وحید اعتماد


24. روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-34

محمد ابراهیم رضایی؛ مرتضی برمکی؛ هادی ویسی


25. ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 27-40

سید علی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ فائزه ملک میرزایی