کلیدواژه‌ها = TOPSIS
متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 87-98

مرضیه احمدزاده؛ سید حسین هاشمی


ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 27-40

سید علی جوزی؛ نسرین مرادی مجد؛ فائزه ملک میرزایی