کلیدواژه‌ها = کنوانسیون بازل
مدیریت و طبقه بندی پسماندهای پالایشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 31-39

مجید عباس نیا؛ عاتکه ظهیریان؛ مهدی زارع؛ مجید شبان