حمایت از ‌محیط‌زیست در رویه مرکز داوری سرمایه‌گذاری خارجی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 2-12

سیدیاسر ضیایی؛ مجتبی محمدی


سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی هتل‌های چهار و پنج ستاره

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 3-16

تکتم سالاری؛ زهرا یاسمنی؛ مهدی کلاهی


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


سخن سردبیر

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 4-4

عبدالرسول سلمان ماهینی


مروری بر کاربردهای کانی‌های رسی در محیط‌زیست

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نورالله میرغفاری


ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 5-18

صدیقه عبدالهی؛ علیرضا ایلدرمی


یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 5-18

فاطمه جهانی‌‌شکیب؛ سید حامد میرکریمی


امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 5-12

مرتضی پورانوری؛ ابراهیم پناهپور؛ خوشناز پاینده


حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان

دوره 9، شماره 18، بهمن و اسفند 1397، صفحه 15-25

ناصر چنانی؛ سیدمصطفی میرمحمدی


مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ هلن اقصایی؛ سید حسین هاشمی


نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن

دوره 11، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 17-29

مریم کبیری هندی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ افشین دانه کار


بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 19-28

علی کیانیان؛ سید حسین هاشمی؛ سعید صوفی زاده