دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، شهریور 1400، صفحه 5-169 
درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری

صفحه 51-65

طاهره اردکانی؛ علیرضا میکائیلی‌تبریزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده