نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب سالم و بهداشتی حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • آثار طبیعی ملی ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • آزادسازی اقتصادی بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ای [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 41-52]
 • آسیب‌پذیری محیط زیست رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 83-95]
 • آگاهی محیط‌زیستی سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی هتل‌های چهار و پنج ستاره [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 3-16]
 • آلودگی مروری بر کاربردهای کانی‌های رسی در محیط‌زیست [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-16]
 • آلودگی مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 93-108]
 • آلودگی خاک گیاه‌پالایی؛ تکنولوژی محیط‌زیستی برای مدیریت عناصر آلاینده سمّی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 21-34]
 • آلودگی‌های محیط‌زیستی بررسی کاربرد حشرات درکاهش پسماند‌های پلاستیکی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 41-51]
 • آلودگی هوا بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ای [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 41-52]
 • آمایش جنگل مدل آمایش منابع جنگلی، راهبردی نوین در برنامه‌‌ریزی عرصه‌‌های جنگلی کشور [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • آمایش سرزمین ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • آموزش محیط‌زیست اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-64]
 • آموزش محیط‌زیست بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-131]
 • آموزش محیط‌زیستی نقش آگاهی و آموزش‌‌های محیط‌زیستی در حفاظت از جاذبه‌‌های گردشگری بومی با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام مطالعه موردی: شهرستان ایلام [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 105-118]
 • آنالیزحساسیت ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-92]
 • آنالیز شیمیایی مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]

ا

 • اثرات ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • اثرات تغییر اقلیم شناسایی اثرات تغییر اقلیم در استان گیلان با استفاده از تئوری بنیانی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 133-148]
 • اثربخشی اجرای خط‌مشی مروری بر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ارزیابی اجرای آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 41-53]
 • اثر برهم‌کنش مالیاتی ارزیابی منفعت مضاعف ناشی از اصلاح مالیات محیط‌‌زیستی (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 13-24]
 • اجتماع برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • اجرای خط‌مشی‌ مروری بر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ارزیابی اجرای آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 41-53]
 • ادغام مروری بر سیر تحولات چشم‌‌اندازها و رویکردهای ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 31-51]
 • ارتباطات ساختاری و عملکردی ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-18]
 • ارتباطات سیمای سرزمین ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-18]
 • ارزش خالص فعلی بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-15]
 • ارزش زیبایی‌‌شناختی ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 35-43]
 • ارزش‌‌گذاری مشروط برآورد ارزش مشارکت مردمی (سرمایه‌گذاری) برای جلوگیری از اثرات زیان‌‌بار توسعه صنعت (مطالعه موردی: اردکان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 79-92]
 • ارزیابی نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 17-29]
 • ارزیابی آثار محیط‌زیست بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 31-40]
 • ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • ارزیابی اثرات محیط‌زیستی بررسی میزان، روش‌ها و سطوح مشارکت عمومی در گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 121-131]
 • ارزیابی توان ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • ارزیابی توان‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • ارزیابی چرخه‌‌ی عمر مروری بر ارزیابی چرخه عمر (LCA) جهت اندازه‌گیری تاثیرات محیط‌زیستی بتن ژئوپلیمری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 33-50]
 • ارزیابی راهبردی مروری بر ارزیابی راهبردی مدیریت پسماند شهری در ایران و جهان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 53-66]
 • ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 31-40]
 • ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-46]
 • ارزیابی کیفیت بصری ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 35-43]
 • استان خوزستان حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • استان گیلان شناسایی اثرات تغییر اقلیم در استان گیلان با استفاده از تئوری بنیانی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 133-148]
 • استان هرمزگان پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر محصول گندم استان هرمزگان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 111-126]
 • استهبان بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط‌زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-50]
 • اسلام واکاوی جایگاه حق بر محیط‌زیست در متون اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 93-110]
 • اشتباهات مفهومی کاربردهای درست و نادرست شاخص‌‌های سیمای‌‌سرزمین [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-124]
 • اصلاح مالیات محیط‌‌زیستی ارزیابی منفعت مضاعف ناشی از اصلاح مالیات محیط‌‌زیستی (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 13-24]
 • اقتصاد برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • اکسیداسیون هوای مرطوب بررسی فناوری‌های تصفیه کاستیک مستعمل به ‌روش‌های اکسایش هوای مرطوب و فرآیندهای اکسایش پیشرفته [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 17-30]
 • اکوتوریسم ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • اکوتوریسم ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • اکوسیستم یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • اکوسیستم‌های آبی بررسی و مروری بر روش لایه‌نشانی رسوبات آلوده در اکوسیستم‌های آبی با استفاده از کربن فعال [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 25-39]
 • اکولوژی انسانی مدل آمایش منابع جنگلی، راهبردی نوین در برنامه‌‌ریزی عرصه‌‌های جنگلی کشور [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • اکولوژی زبان تحلیل رویکردهای ‌محیط‌زیستی از منظر زبان‌شناسی ‌محیط‌زیستی(1) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 105-120]
 • اکولوژی سیمای سرزمین تلفیق وضعیت ارتباطی سیمای سرزمین و آرایش فضایی لکه‌های زیستگاهی در قالب شاخص زیستگاه قابل استفاده [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 81-91]
 • اکولوژی شهری مروری بر سیر تحولات چشم‌‌اندازها و رویکردهای ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 31-51]
 • اکوموزه تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • الکتر تری تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • الگو و فرآیند کاربردهای درست و نادرست شاخص‌‌های سیمای‌‌سرزمین [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-124]
 • امکان‌‌سنجی مالی بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-15]
 • اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • انرژی نهفته مروری بر روش‌های ارزیابی چرخه عمر مفید ساختمان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 143-156]
 • اهداف آبزی‌‌پروری ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • اولویت‌‌بندی تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • اولویت‌‌بندی شاخص‌‌ پایداری اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 129-141]
 • ایران مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • ایران مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 48-60]
 • ایران نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 17-29]
 • ایزوترم‌‌های جذب مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 93-108]
 • ایکسید حمایت از ‌محیط‌زیست در رویه مرکز داوری سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 2-12]
 • ایلام اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-64]

ب

 • بازاریابی سبز سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی هتل‌های چهار و پنج ستاره [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 3-16]
 • بازاریابی محیط‌زیستی سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی هتل‌های چهار و پنج ستاره [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 3-16]
 • بازیافت بررسی کاربرد حشرات درکاهش پسماند‌های پلاستیکی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 41-51]
 • باغ‌وحش بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-131]
 • باور معرفی مدلی برای سنجش باورها و نگرش‌های محیط‌زیستی دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 5-18]
 • بتن مروری بر ارزیابی چرخه عمر (LCA) جهت اندازه‌گیری تاثیرات محیط‌زیستی بتن ژئوپلیمری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 33-50]
 • بحران آب بررسی تاثیر پساب بر انباشت فلزات سنگین در خاک و خطرهای بهداشتی آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 13-24]
 • بخش‌های مصرف‌کننده انرژی عملکرد محیط‌زیستی بخش انرژی کشور (بررسی انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در طول سال‌های 1392-1380) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 17-30]
 • برنامه بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 31-40]
 • برنامه‌ریزی ارایه چارچوبی برای برنامه‌ریزی مدارس سبز کشور [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 51-66]
 • برنامه‌‌ریزی جنگل مدل آمایش منابع جنگلی، راهبردی نوین در برنامه‌‌ریزی عرصه‌‌های جنگلی کشور [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • برنامه‌ریزی شهری دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • برنامه‌ریزی شهری مروری بر سیر تحولات چشم‌‌اندازها و رویکردهای ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 31-51]
 • برنامه‌ریزی مشارکتی دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • برنامه مدیریت جامع زیست بومی ارزیابی تحلیلی مشکلات تالاب بین‌‌المللی امیر‌‌کلایه به روش توصیفی و درخت مشکلات [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 67-80]
 • بوشهر دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp. در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • بوم شناسی زبان تحلیل رویکردهای ‌محیط‌زیستی از منظر زبان‌شناسی ‌محیط‌زیستی(1) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 105-120]
 • بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]

پ

 • پارامترهای جذب مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 93-108]
 • پارک جنگلی چیتگر شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های موثر در مدیریت بهره‌برداری پایدار از پارک‌های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 29-40]
 • پالایشگاه شیراز مدیریت و طبقه بندی پسماندهای پالایشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 31-39]
 • پاندمیک پیامد‌های کرونا (COVID-19) بر محیط‌زیست [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 53-66]
 • پایداری درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 51-65]
 • پایداری محیط زیستی مروری بر روش‌های ارزیابی چرخه عمر مفید ساختمان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 143-156]
 • پایش رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 83-95]
 • پایش اقدامات مدیریتی درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 51-65]
 • پایه دهم بررسی جایگاه مولفه‌‌های اصلی محیط‌زیست در کتاب‌‌های درسی پایه دهم متوسطه دوم [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 55-66]
 • پتانسیل بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی بر توسعه ژئوتوریسم استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرستان نیر) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 83-94]
 • پراکنش نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 17-29]
 • پسماند مروری بر ارزیابی چرخه عمر (LCA) جهت اندازه‌گیری تاثیرات محیط‌زیستی بتن ژئوپلیمری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 33-50]
 • پسماند شهری مروری بر ارزیابی راهبردی مدیریت پسماند شهری در ایران و جهان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 53-66]
 • پسماند صنعتی مدیریت و طبقه بندی پسماندهای پالایشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 31-39]
 • پلاستیک بررسی کاربرد حشرات درکاهش پسماند‌های پلاستیکی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 41-51]
 • پل‌‌های غیراستاندارد ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-92]
 • پیش‌‌بینی انتشار گاز دی اکسیدکربن بررسی روند و پیش‌‌بینی انتشار گاز کربنیک در بخش‌‌های آلاینده (مطالعه موردی: ایران) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 147-155]

ت

 • تئوری بنیانی شناسایی اثرات تغییر اقلیم در استان گیلان با استفاده از تئوری بنیانی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 133-148]
 • تابع واکنش عملکرد پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر محصول گندم استان هرمزگان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 111-126]
 • تاثیرپذیری محیط‌زیستی واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 125-146]
 • تالاب امیر کلایه ارزیابی تحلیلی مشکلات تالاب بین‌‌المللی امیر‌‌کلایه به روش توصیفی و درخت مشکلات [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 67-80]
 • تجربه طبیعت بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-131]
 • تجربه طبیعت واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 125-146]
 • تجزیه و تحلیل شبکه بوم‌شناختی (ENA) کاربرد مدل‌سازی در تجزیه و تحلیل شبکه بوم‌شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-118]
 • تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • تحلیل اکوسیستمی مدل آمایش منابع جنگلی، راهبردی نوین در برنامه‌‌ریزی عرصه‌‌های جنگلی کشور [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 45-56]
 • تحلیل الگوی سیمای‌‌سرزمین کاربردهای درست و نادرست شاخص‌‌های سیمای‌‌سرزمین [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-124]
 • تحلیل بوم‌شناختی رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 83-95]
 • تحلیل ‌‌توصیفی  ارزیابی تحلیلی مشکلات تالاب بین‌‌المللی امیر‌‌کلایه به روش توصیفی و درخت مشکلات [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 67-80]
 • تحلیل خوشهای ‌پهنه‌بندی اقلیمی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 47-56]
 • تحلیل عاملی ‌پهنه‌بندی اقلیمی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 47-56]
 • تحلیل محتوا بررسی جایگاه مولفه‌‌های اصلی محیط‌زیست در کتاب‌‌های درسی پایه دهم متوسطه دوم [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 55-66]
 • تحلیل مولفه‌‌های اساسی ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 35-43]
 • تدوین استراتژی تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • ترویج آبزی‌‌‌پرروی پایدار ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • ترویج کشاورزی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • تصفیه کاستیک مستعمل بررسی فناوری‌های تصفیه کاستیک مستعمل به ‌روش‌های اکسایش هوای مرطوب و فرآیندهای اکسایش پیشرفته [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 17-30]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 87-98]
 • تغییر اقلیم پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر محصول گندم استان هرمزگان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 111-126]
 • تفرج ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • تمایل به دریافت برآورد ارزش مشارکت مردمی (سرمایه‌گذاری) برای جلوگیری از اثرات زیان‌‌بار توسعه صنعت (مطالعه موردی: اردکان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 79-92]
 • تنوع زیست فرهنگی نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 17-29]
 • تنوع‌زیستی بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-131]
 • تنوع زیستی روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 25-34]
 • تنوع زیستی پیامد‌های کرونا (COVID-19) بر محیط‌زیست [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 53-66]
 • توجه به خشکسالی بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط‌زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-50]
 • توزیع اندازه مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • توسعه شناسایی و تحلیل زمینه‌های توسعه ‌فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بین تشکل‌های محیط‌زیستی استان ایلام [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 67-82]
 • توسعه پایدار شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های موثر در مدیریت بهره‌برداری پایدار از پارک‌های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 29-40]
 • توسعه پایدار دیدگاه‌های جهانی و تجربه‌های بین‌المللی در حوزه برنامه‌ریزی مشارکتی محیط‌زیست شهری [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 5-16]
 • توسعه پایدار مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • توسعه پایدار برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • توسعه پایدار تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • توسعه پایدار مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 48-60]
 • توسعه پایدار ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-46]
 • توسعه پایدار نقش و مسئولیت ‌محیط‌زیستی راپمی در قبال توسعه پایدار خلیج فارس (مطالعه موردی: احداث جزایر مصنوعی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-81]
 • توسعه پایدار تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: ستاد وزارت نفت ایران) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 95-110]
 • توسعه پایدار شهری مروری بر سیر تحولات چشم‌‌اندازها و رویکردهای ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 31-51]
 • توسعه شهری پایدار اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 129-141]
 • توسعه گردشگری بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی بر توسعه ژئوتوریسم استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرستان نیر) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 83-94]
 • تولید ناخالص داخلی واقعی بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ای [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 41-52]

ج

 • جذب زیستی مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 93-108]
 • جذب سطحی گیاه‌پالایی؛ تکنولوژی محیط‌زیستی برای مدیریت عناصر آلاینده سمّی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 21-34]
 • جزایر مصنوعی نقش و مسئولیت ‌محیط‌زیستی راپمی در قبال توسعه پایدار خلیج فارس (مطالعه موردی: احداث جزایر مصنوعی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-81]
 • جمع‌سپاری بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 95-104]
 • جنگل بلوط زاگرس چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-178]
 • جنگلداری شهری اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • جهت ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • جواهر دشت تلفیق وضعیت ارتباطی سیمای سرزمین و آرایش فضایی لکه‌های زیستگاهی در قالب شاخص زیستگاه قابل استفاده [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 81-91]

چ

 • چاالش‌های مدیریت محیط‌ زیست رویکرد سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک راهبردی به سوی مدیریت محیط‌‌زیستی پایدار [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-82]
 • چارچوب ارایه چارچوبی برای برنامه‌ریزی مدارس سبز کشور [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 51-66]
 • چالش‌‌های حفاظت چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-178]
 • چشم انداز کشاورزی روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 25-34]

ح

 • حشرات بررسی کاربرد حشرات درکاهش پسماند‌های پلاستیکی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 41-51]
 • حفاظت تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • حفاظت نگاهی به تنوع زیست فرهنگی، ارزیابی و حفاظت ازآن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 17-29]
 • حفاظت از تنوع‌زیستی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با رویکرد خدمات اکوسیستمی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 119-128]
 • حفاظت اکولوژیک بررسی عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی جهت تحقق اصول حفاظت اکولوژیک در راستای مدیریت پایدار سرزمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-78]
 • حفاظت محیط‌زیست نقش آگاهی و آموزش‌‌های محیط‌زیستی در حفاظت از جاذبه‌‌های گردشگری بومی با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام مطالعه موردی: شهرستان ایلام [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 105-118]
 • حق بر آب و هوای پاک حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • حق بر محیط‌زیست واکاوی جایگاه حق بر محیط‌زیست در متون اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 93-110]
 • حق بر محیط زیست سالم حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]
 • حقوق بین‌الملل محیط‌زیست واکاوی جایگاه حق بر محیط‌زیست در متون اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 93-110]
 • حقوق تالاب‌ها مروری بر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ارزیابی اجرای آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 41-53]
 • حمل ونقل بوم محور حمل‌ونقل بوم‌محور مبتنی بر دوچرخه‌سواری (مطالعه موردی: منطقه C شهر میلان، ایتالیا) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 145-169]
 • حمل‌ونقل سبز حمل‌ونقل بوم‌محور مبتنی بر دوچرخه‌سواری (مطالعه موردی: منطقه C شهر میلان، ایتالیا) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 145-169]
 • حمل‌ونقل کم کربن حمل‌ونقل بوم‌محور مبتنی بر دوچرخه‌سواری (مطالعه موردی: منطقه C شهر میلان، ایتالیا) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 145-169]
 • حوضه آبخیز مادرسو ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-92]

خ

 • خدمات اکوسیستم مروری بر سیر تحولات چشم‌‌اندازها و رویکردهای ادغام مفهوم خدمات اکوسیستم در برنامه‌ریزی توسعه شهری [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 31-51]
 • خدمات اکوسیستم و منافع اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • خردکاری بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 95-104]
 • خشکی منظر اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • خصوصیات فیزیکی بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 19-28]
 • خط‌مشی‌های عمومی مروری بر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ارزیابی اجرای آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 41-53]
 • خلیج فارس و دریای عمان نقش و مسئولیت ‌محیط‌زیستی راپمی در قبال توسعه پایدار خلیج فارس (مطالعه موردی: احداث جزایر مصنوعی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-81]
 • خواص ذرات مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • خود سازمان‌‌دهی نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]

د

 • داده‌‌ی نقشه‌‌ای کاربردهای درست و نادرست شاخص‌‌های سیمای‌‌سرزمین [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-124]
 • دانش پیش‌‌بینی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان ورزشکار از طریق دانش و نگرش محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 93-104]
 • دانش‌آموزان معرفی مدلی برای سنجش باورها و نگرش‌های محیط‌زیستی دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 5-18]
 • دانشجویان ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-79]
 • دانشجوی ورزشکار پیش‌‌بینی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان ورزشکار از طریق دانش و نگرش محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 93-104]
 • دانشگاه شهرکرد ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-79]
 • دریاچه بختگان بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط‌زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-50]
 • دریاچه زریبار مکان‌یابی دفن زباله در یک ناحیه روستایی (روستاهای اطراف دریاچه زریبار- شهرستان مریوان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-20]
 • دفن زباله مکان‌یابی دفن زباله در یک ناحیه روستایی (روستاهای اطراف دریاچه زریبار- شهرستان مریوان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-20]

ر

 • راپمی نقش و مسئولیت ‌محیط‌زیستی راپمی در قبال توسعه پایدار خلیج فارس (مطالعه موردی: احداث جزایر مصنوعی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-81]
 • رای‌گیری جمع بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 95-104]
 • رتبه‌‌بندی مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 48-60]
 • رتبه‌‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • ردپای اکولوژیک بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]
 • ردپای اکولوژیکی هر فرد بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]
 • ردپای کربن بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]
 • رسوبات آلوده بررسی و مروری بر روش لایه‌نشانی رسوبات آلوده در اکوسیستم‌های آبی با استفاده از کربن فعال [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 25-39]
 • رفاه پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر محصول گندم استان هرمزگان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 111-126]
 • رفتار سبز تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: ستاد وزارت نفت ایران) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 95-110]
 • رفتار محیط‌زیستی بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط‌زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-50]
 • رفتار محیط‌زیستی ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-79]
 • رفتار محیط‌زیستی پیش‌‌بینی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان ورزشکار از طریق دانش و نگرش محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 93-104]
 • روستا مکان‌یابی دفن زباله در یک ناحیه روستایی (روستاهای اطراف دریاچه زریبار- شهرستان مریوان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-20]
 • روش AHP ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • روش TOPSIS ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • روش دلفی اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 129-141]
 • روش سیستمی کاربرد مدل‌سازی در تجزیه و تحلیل شبکه بوم‌شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-118]
 • روش‌های مشارکت‌ عمومی بررسی میزان، روش‌ها و سطوح مشارکت عمومی در گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 121-131]
 • رویکرد سیستمی رویکرد سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک راهبردی به سوی مدیریت محیط‌‌زیستی پایدار [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-82]
 • رویکردهای ارزیابی رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 83-95]
 • ریزگرد مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • ریزگردها حق برخورداری از آب و هوای سالم با تاکید بر وضعیت آب و هوایی خوزستان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 15-25]

ز

 • زبان‌شناسی محیط‌‌زیستی تحلیل رویکردهای ‌محیط‌زیستی از منظر زبان‌شناسی ‌محیط‌زیستی(1) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 105-120]
 • زون‌بندی بررسی سطح حفاظتی و ارزیابی پتانسیل‌های منطقه شکار ممنوع کهک در استان قم [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 19-32]
 • زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-92]
 • زیست پذیری شهری حمل‌ونقل بوم‌محور مبتنی بر دوچرخه‌سواری (مطالعه موردی: منطقه C شهر میلان، ایتالیا) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 145-169]
 • زیست ‌دسترس‌پذیری گیاه‌پالایی؛ تکنولوژی محیط‌زیستی برای مدیریت عناصر آلاینده سمّی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 21-34]

ژ

 • ژئوپلیمر مروری بر ارزیابی چرخه عمر (LCA) جهت اندازه‌گیری تاثیرات محیط‌زیستی بتن ژئوپلیمری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 33-50]
 • ژئوتوریسم بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی بر توسعه ژئوتوریسم استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرستان نیر) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 83-94]

س

 • ساختار اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • ساختار و کارکرد اکوسیستم کاربرد مدل‌سازی در تجزیه و تحلیل شبکه بوم‌شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-118]
 • سازگاری شناسایی اثرات تغییر اقلیم در استان گیلان با استفاده از تئوری بنیانی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 133-148]
 • سازمان پسماند تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • سایر کشورها مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • سد ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • سرمایه‌گذاری خارجی حمایت از ‌محیط‌زیست در رویه مرکز داوری سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 2-12]
 • سطوح مشارکت‌ عمومی بررسی میزان، روش‌ها و سطوح مشارکت عمومی در گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 121-131]
 • سلسله مراتب مروری بر ارزیابی راهبردی مدیریت پسماند شهری در ایران و جهان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 53-66]
 • سلسله مراتبی ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • سناریوی پیش‌بینی پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر محصول گندم استان هرمزگان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 111-126]
 • سنتیک‌های جذب مقایسه ظرفیت جلبک‌ها در جذب فلز سنگین سرب [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 93-108]
 • سنجاب ایرانی چالش‌‌های حفاظت از گونه بومی سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus) در جنگل‌‌های بلوط زاگرس [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 171-178]
 • سنجش معرفی مدلی برای سنجش باورها و نگرش‌های محیط‌زیستی دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 5-18]
 • سنجش از دور بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • سنجنده بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • سوات بررسی سطح حفاظتی و ارزیابی پتانسیل‌های منطقه شکار ممنوع کهک در استان قم [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 19-32]
 • سیاست بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 31-40]
 • سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک رویکرد سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک راهبردی به سوی مدیریت محیط‌‌زیستی پایدار [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-82]
 • سیستم‌‌های پیچیده نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • سیستم هیدروپونیک امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-12]
 • سیمان مروری بر ارزیابی چرخه عمر (LCA) جهت اندازه‌گیری تاثیرات محیط‌زیستی بتن ژئوپلیمری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 33-50]
 • سیمای‌‌سرزمین یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]

ش

 • شاخص مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • شاخص برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • شاخص یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • شاخص ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • شاخص روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 25-34]
 • شاخص انباشت آلودگی بررسی تاثیر پساب بر انباشت فلزات سنگین در خاک و خطرهای بهداشتی آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 13-24]
 • شاخص انتقال گیاهی بررسی تاثیر پساب بر انباشت فلزات سنگین در خاک و خطرهای بهداشتی آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 13-24]
 • شاخص بهره برداری پایدار شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های موثر در مدیریت بهره‌برداری پایدار از پارک‌های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 29-40]
 • شاخص محیط‌زیستی مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-68]
 • شاخص‌های توسعه پایدار شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • شاخص‌‌های عملکرد محیطی مروری بر روند تحول شاخص‌های ارزیابی توسعه پایدار و عملکرد محیطی کشورها و جایگاه ایران در دنیا [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 48-60]
 • شبکه اجتماعی تلگرام نقش آگاهی و آموزش‌‌های محیط‌زیستی در حفاظت از جاذبه‌‌های گردشگری بومی با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام مطالعه موردی: شهرستان ایلام [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 105-118]
 • شبکه جهانی ردپای اکولوژیکی بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]
 • شبکه غذایی کاربرد مدل‌سازی در تجزیه و تحلیل شبکه بوم‌شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-118]
 • شکوفا‌یی جلبکی دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp. در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • شهر پایدار هوشمند حمل‌ونقل بوم‌محور مبتنی بر دوچرخه‌سواری (مطالعه موردی: منطقه C شهر میلان، ایتالیا) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 145-169]
 • شهرستان ایلام نقش آگاهی و آموزش‌‌های محیط‌زیستی در حفاظت از جاذبه‌‌های گردشگری بومی با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام مطالعه موردی: شهرستان ایلام [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 105-118]
 • شهرستان دهلران ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به‎منظور استقرار کاربری توسعه اکوتوریسم [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 27-40]
 • شهرستان ریگان مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-68]
 • شهرستان گرگان بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-15]
 • شهرستان نیر بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی بر توسعه ژئوتوریسم استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرستان نیر) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 83-94]
 • شهرنشینی اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 129-141]
 • شیب ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • شیمیایی و میکروبیولوژی خاک بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 19-28]

ص

 • صنعت الکل‌سازی امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-12]
 • صنعت ساختمان مروری بر روش‌های ارزیابی چرخه عمر مفید ساختمان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 143-156]
 • صنعت فولاد برآورد ارزش مشارکت مردمی (سرمایه‌گذاری) برای جلوگیری از اثرات زیان‌‌بار توسعه صنعت (مطالعه موردی: اردکان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 79-92]

ض

 • ضرورت‌ها اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-64]

ط

 • طبیعت روستایی واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 125-146]
 • طبیعت شناسی زبان تحلیل رویکردهای ‌محیط‌زیستی از منظر زبان‌شناسی ‌محیط‌زیستی(1) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 105-120]
 • طرح بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 31-40]

ظ

 • ظرفیت برد گردشگری درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 51-65]
 • ظرفیت زیستی بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]
 • ظرفیت زیستی برای هر فرد بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]

ع

 • عرصه‌‌های طبیعی بررسی عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی جهت تحقق اصول حفاظت اکولوژیک در راستای مدیریت پایدار سرزمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-78]
 • عرضه و تقاضای انرژی عملکرد محیط‌زیستی بخش انرژی کشور (بررسی انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در طول سال‌های 1392-1380) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 17-30]
 • عملکرد اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]

ف

 • فاضلاب خام بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 19-28]
 • فاضلاب شهری بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 19-28]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • فرآیند‌های اکسیداسیون پیشرفته بررسی فناوری‌های تصفیه کاستیک مستعمل به ‌روش‌های اکسایش هوای مرطوب و فرآیندهای اکسایش پیشرفته [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 17-30]
 • فراانباشتگران گیاه‌پالایی؛ تکنولوژی محیط‌زیستی برای مدیریت عناصر آلاینده سمّی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 21-34]
 • فراخوان عمومی بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 95-104]
 • فرایند اکوسیستم تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 93-103]
 • فردگرایی بررسی میزان توجه به خشکسالی دریاچه بختگان و نقش آن در رفتار محیط‌زیستی و میزان فردگرایی مردم شهرستان استهبان [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 41-50]
 • فرسایش بادی مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-68]
 • فرهنگ تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • فعالیت‌‌های انسانی نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • فلزات سنگین بررسی تاثیر پساب بر انباشت فلزات سنگین در خاک و خطرهای بهداشتی آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 13-24]

ق

 • قابلیت مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-68]
 • قرآن واکاوی جایگاه حق بر محیط‌زیست در متون اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 93-110]
 • قزوین ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]

ک

 • کارکرد یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • کارون سه ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]
 • کانی‌های رسی مروری بر کاربردهای کانی‌های رسی در محیط‌زیست [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-16]
 • کبک ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • کتاب‌‌های درسی بررسی جایگاه مولفه‌‌های اصلی محیط‌زیست در کتاب‌‌های درسی پایه دهم متوسطه دوم [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 55-66]
 • کربن فعال بررسی و مروری بر روش لایه‌نشانی رسوبات آلوده در اکوسیستم‌های آبی با استفاده از کربن فعال [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 25-39]
 • کرمانشاه ‌پهنه‌بندی اقلیمی با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 47-56]
 • کریدورهای زیستگاهی ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-18]
 • کسری/ مازاد اکولوژیک بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک پنج قاره و جایگاه ایران [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 133-144]
 • کشاورزی پایدار روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 25-34]
 • کلید واژه‌ها: اصلاح درجا بررسی و مروری بر روش لایه‌نشانی رسوبات آلوده در اکوسیستم‌های آبی با استفاده از کربن فعال [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 25-39]
 • کمی ‌‌سازی پیوستگی سیمای سرزمین نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • کنترل دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp. در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • کنترل پساب ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • کنشگری محیط‌زیستی واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 125-146]
 • کنوانسیون بازل مدیریت و طبقه بندی پسماندهای پالایشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 31-39]
 • کوکلودینیوم دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp. در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • کیفیت حکمرانی بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ای [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 41-52]
 • کیفیت خاک بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 19-28]

گ

 • گازهای آلاینده و گلخانه‌ای عملکرد محیط‌زیستی بخش انرژی کشور (بررسی انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در طول سال‌های 1392-1380) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 17-30]
 • گردشگری ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • گردشگری‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • گردشگری بومی نقش آگاهی و آموزش‌‌های محیط‌زیستی در حفاظت از جاذبه‌‌های گردشگری بومی با تاکید بر شبکه اجتماعی تلگرام مطالعه موردی: شهرستان ایلام [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 105-118]
 • گردشگری پایدار درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 51-65]
 • گردشگری روستایی واکاوی تجربه‌های زیسته اکوتوریست‌‌ها از محیط‌های روستایی و اثرات مثبت آن [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 125-146]
 • گردشگری طبیعی تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • گردشگری ‌‌محیط‌‌زیست ی مروری بر قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و ارزیابی اجرای آن [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 41-53]
 • گرد و غبار بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • گردوغبار مقایسه ویژگی های ریزگردهای ایران و سایر نقاط جهان از نظر جنس و اندازه ذرات [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 53-65]
 • گروه مرجع پیش‌‌بینی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان ورزشکار از طریق دانش و نگرش محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 93-104]
 • گزارش‌های ارزیابی بررسی میزان، روش‌ها و سطوح مشارکت عمومی در گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 121-131]
 • گندم پیش‌بینی پیامدهای تغییر اقلیم بر محصول گندم استان هرمزگان [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 111-126]
 • گوجه‌فرنگی امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-12]
 • گونه‌های بومی اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • گیاه‌پالایی گیاه‌پالایی؛ تکنولوژی محیط‌زیستی برای مدیریت عناصر آلاینده سمّی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 21-34]

ل

 • لایه‌نشانی بررسی و مروری بر روش لایه‌نشانی رسوبات آلوده در اکوسیستم‌های آبی با استفاده از کربن فعال [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 25-39]
 • لکه‌های بحرانی نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]

م

 • ماتریس QSPM ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-46]
 • ماتریس SWOT ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-46]
 • مالیات سبز ارزیابی منفعت مضاعف ناشی از اصلاح مالیات محیط‌‌زیستی (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 13-24]
 • ماهواره بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • محلول غذایی امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-12]
 • محیط‌‌زیست شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • محیط‌‌زیست مروری بر ارزیابی راهبردی مدیریت پسماند شهری در ایران و جهان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 53-66]
 • محیط‌زیست مروری بر کاربردهای کانی‌های رسی در محیط‌زیست [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 5-16]
 • محیط‌زیست عملکرد محیط‌زیستی بخش انرژی کشور (بررسی انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در طول سال‌های 1392-1380) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 17-30]
 • محیط‌زیست برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 67-80]
 • محیط‌زیست تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 81-92]
 • محیط‌زیست متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 87-98]
 • محیط‌زیست بررسی جایگاه مولفه‌‌های اصلی محیط‌زیست در کتاب‌‌های درسی پایه دهم متوسطه دوم [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 55-66]
 • محیط‌زیست پیامد‌های کرونا (COVID-19) بر محیط‌زیست [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 53-66]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 4-4]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 4-4]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 4-4]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 4-4]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 4-4]
 • محیط زیست سخن سردبیر [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 4-4]
 • محیط زیست حمایت از ‌محیط‌زیست در رویه مرکز داوری سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 2-12]
 • محیط‌زیست دریایی نقش و مسئولیت ‌محیط‌زیستی راپمی در قبال توسعه پایدار خلیج فارس (مطالعه موردی: احداث جزایر مصنوعی) [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 67-81]
 • مخاطرات بررسی و تحلیل میزان تاثیرگذاری مخاطرات انسانی بر توسعه ژئوتوریسم استان اردبیل (مطالعه موردی: شهرستان نیر) [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 83-94]
 • مدارس اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-64]
 • مدارس ابتدایی بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدرسه سبز در مدارس [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 81-93]
 • مدارس سبز ارایه چارچوبی برای برنامه‌ریزی مدارس سبز کشور [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 51-66]
 • مدرسه بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدرسه سبز در مدارس [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 81-93]
 • مدرسه سبز بررسی میزان کاربست مؤلفه های مدرسه سبز در مدارس [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 81-93]
 • مدل معرفی مدلی برای سنجش باورها و نگرش‌های محیط‌زیستی دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 5-18]
 • مدل AHP مکان‌یابی دفن زباله در یک ناحیه روستایی (روستاهای اطراف دریاچه زریبار- شهرستان مریوان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-20]
 • مدل DPSIR مدل DPSIR و قابلیت آن در تدوین شاخص‌های محیط‌زیستی فرسایش بادی (مطالعه موردی: شهرستان ریگان) [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 57-68]
 • مدل‌سازی بوم‌شناختی کاربرد مدل‌سازی در تجزیه و تحلیل شبکه بوم‌شناختی [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 109-118]
 • مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • مدل‌‌‌‌‌ها ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-18]
 • مدل‌‌های تصمیم‌‌گیری شاخص‌های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط‌زیست و رتبه‌بندی شاخص‌‌ها با مدل AHP [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 73-86]
 • مدل‌های شبیه ‌‌سازی سیمای سرزمین نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • مدیریت آبخیز رویکردها و شاخص‌های مختلف ارزیابی آسیب‌پذیری بوم‌سازگان [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 83-95]
 • مدیریت انرژی عملکرد محیط‌زیستی بخش انرژی کشور (بررسی انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای در طول سال‌های 1392-1380) [دوره 8، شماره 15، 1396، صفحه 17-30]
 • مدیریت ‌‌پایدار‌‌ سرزمین بررسی عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی جهت تحقق اصول حفاظت اکولوژیک در راستای مدیریت پایدار سرزمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-78]
 • مدیریت پسماند تدوین و اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت پسماند با استفاده از الکتر تری (مطالعه موردی: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 111-128]
 • مدیریت پسماند مدیریت و طبقه بندی پسماندهای پالایشگاه نفت شیراز بر اساس کنوانسیون بازل [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 31-39]
 • مدیریت پسماند مروری بر ارزیابی راهبردی مدیریت پسماند شهری در ایران و جهان [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 53-66]
 • مدیریت تولید ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • مدیریت زمین روند تغییر کاربری اراضی و ارزش خدمات اکوسیستم در دشت همدان– بهار، با تاکید بر مناطق نیمه‌طبیعی [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 25-34]
 • مدیریت سبز سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی هتل‌های چهار و پنج ستاره [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 3-16]
 • مدیریت سبز منابع انسانی تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: ستاد وزارت نفت ایران) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 95-110]
 • مدیریت سرزمین بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 95-104]
 • مدیریت محیط‌ زیست رویکرد سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک راهبردی به سوی مدیریت محیط‌‌زیستی پایدار [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-82]
 • مدیریت محیط زیست شناسایی و الویت‌بندی شاخص‌های موثر در مدیریت بهره‌برداری پایدار از پارک‌های جنگلی دست کاشت (مطالعه موردی:پارک جنگلی چیتگر) [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 29-40]
 • مدیریت محیط‌زیستی پایدار رویکرد سیستم‌های اجتماعی-اکولوژیک راهبردی به سوی مدیریت محیط‌‌زیستی پایدار [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 69-82]
 • مدیریت منابع طبیعی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با رویکرد خدمات اکوسیستمی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 119-128]
 • مرکز داوری سرمایه‌گذاری خارجی حمایت از ‌محیط‌زیست در رویه مرکز داوری سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 2-12]
 • مریوان مکان‌یابی دفن زباله در یک ناحیه روستایی (روستاهای اطراف دریاچه زریبار- شهرستان مریوان) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 5-20]
 • مسائل محیط زیستی ترویج آبزی‌‌پروری پایدار راهکاری در جهت حفظ محیط زیست استان گیلان با تأکید بر اهداف آبزی‌پروری شیلات استان [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 41-52]
 • مسیر بل حداقل هزینه تلفیق وضعیت ارتباطی سیمای سرزمین و آرایش فضایی لکه‌های زیستگاهی در قالب شاخص زیستگاه قابل استفاده [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 81-91]
 • مسیرهای جابه‌جایی ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 5-18]
 • مشارکت بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 95-104]
 • مشارکت ذی‌نفعان ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با رویکرد خدمات اکوسیستمی [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 119-128]
 • مشهد ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 35-43]
 • مصرف انرژی نهایی ارزیابی منفعت مضاعف ناشی از اصلاح مالیات محیط‌‌زیستی (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 13-24]
 • مصرف انرژی هسته‌ای بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ای [دوره 8، شماره 16، 1396، صفحه 41-52]
 • معلمان اولویت‌‌بندی ضرورت‌‌های آموزش محیط‌زیست در مدارس (مطالعه موردی معلمان شهر ایلام) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 57-64]
 • مقایسه مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 17-24]
 • مقیاس کاربردهای درست و نادرست شاخص‌‌های سیمای‌‌سرزمین [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 111-124]
 • منابع آب ظرفیت سنجی ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در بخش منابع آب کشور [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 35-46]
 • منابع طبیعی ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-79]
 • مناطق حفاظت‌‌شده ارزیابی اثرات محیط‌‌زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 25-36]
 • مناطق خشک اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • مناطق خشک و نیمه‌خشک بررسی تاثیر پساب بر انباشت فلزات سنگین در خاک و خطرهای بهداشتی آن [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 13-24]
 • منطقه حفاظت‌شده بررسی سطح حفاظتی و ارزیابی پتانسیل‌های منطقه شکار ممنوع کهک در استان قم [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 19-32]
 • منطقه حفاظت شده تلفیق وضعیت ارتباطی سیمای سرزمین و آرایش فضایی لکه‌های زیستگاهی در قالب شاخص زیستگاه قابل استفاده [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 81-91]
 • منطقه حفاظت شده‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]
 • منطقه شکار ممنوع اشکورات ارزیابی زیستگاه کبک (Alectoris chukar) به روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی ((ENFA (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع اشکورات) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 179-186]
 • منطقه شکار ممنوع کهک بررسی سطح حفاظتی و ارزیابی پتانسیل‌های منطقه شکار ممنوع کهک در استان قم [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 19-32]
 • منظرسازی اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت) [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 37-46]
 • منظر شهری ارزیابی کیفیت بصری منظر شهری با روش PCA (مطالعه‌‌ی موردی: شهر مشهد) [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 35-43]
 • منفعت مضاعف ارزیابی منفعت مضاعف ناشی از اصلاح مالیات محیط‌‌زیستی (مطالعه موردی: اتحادیه اروپا) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 13-24]
 • مواد مغدی دلایل بروز شکوفا‌یی جلبکی مضر Cochlodinium sp. در خلیج فارس؛ مسا‌یل، تهدیدها، و کنترل آن [دوره 9، شماره 18، 1397، صفحه 5-14]
 • میش داغ‌ ارزیابی توان منطقه حفاظت شده میش داغ برای کاربری گردشگری با روش‌های PROMETTEE, AHP, ANP در محیط GIS [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 35-46]

ن

 • نخاله‌‌های ساختمانی بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-15]
 • نسل سوم حقوق بشر واکاوی جایگاه حق بر محیط‌زیست در متون اسلامی [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 93-110]
 • نظام پایش ارایه الگوی پیشنهادی برای پایش برنامه آمایش استان‌ها (مطالعه موردی: استان قزوین) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 99-110]
 • نظریه پیچیدگی نظریه پیچیدگی و اندازه‌‌گیری پیچیدگی اکوسیستم‌‌ها در سیمای سرزمین [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 19-34]
 • نظریه تراوش نظریه تراوش و کاربردهای آن در بوم ‌‌شناسی سیمای سرزمین [دوره 9، شماره 17، 1397، صفحه 47-61]
 • نقطه سر به سر بررسی و شناخت خصوصیات کمی و کیفی نخاله‌‌های ساختمانی و عمرانی شهرستان گرگان و امکان سنجی مالی بازیافت آن‌ [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 5-15]
 • نگرش پیش‌‌بینی رفتار محیط‌زیستی دانشجویان ورزشکار از طریق دانش و نگرش محیط‌زیستی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 93-104]
 • نگرش سبز تاثیر مدیریت سبز منابع انسانی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: ستاد وزارت نفت ایران) [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 95-110]
 • نگرش ‌‌محیط‌زیستی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • نگرش محیط‌زیستی ارزیابی دانش، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه شهرکرد نسبت به حفاظت محیط‌زیست و منابع‌طبیعی [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 67-79]
 • نگرش‌های محیط‌زیستی معرفی مدلی برای سنجش باورها و نگرش‌های محیط‌زیستی دانش‌آموزان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی دانش‌آموزان دوره ابتدایی) [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 5-18]
 • نمایه‌‌ها و الگوهای گردشگری پایدار درآمدی برنمایه‌‌های پایداری گردشگری و ظرفیت برد گردشگری [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 51-65]
 • نواحی روستایی ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی سدها بر نواحی روستایی (مورد مطالعه: سد کارون سه) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 129-145]

و

 • وضعیت ارتباطی تلفیق وضعیت ارتباطی سیمای سرزمین و آرایش فضایی لکه‌های زیستگاهی در قالب شاخص زیستگاه قابل استفاده [دوره 12، شماره 23، 1400، صفحه 81-91]
 • وقوع سیل ارزیابی اثر زیرساخت‌‌های جاده‌‌ای در میزان سیل‌‌خیزی حوضه آبخیز مادرسو استان گلستان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 83-92]
 • ویروس کرونا پیامد‌های کرونا (COVID-19) بر محیط‌زیست [دوره 12، شماره 24، 1400، صفحه 53-66]
 • ویناس امکان‌سنجی تغذیه‌ی‌ دو رقم گوجه‌فرنگی با استفاده از ویناس در کشت هیدروپونیک [دوره 10، شماره 20، 1398، صفحه 5-12]

ه

 • هتل سبز سیستم مدیریت محیط زیستی در بازاریابی هتل‌های چهار و پنج ستاره [دوره 13، شماره 25، 1401، صفحه 3-16]
 • هنرجویان کشاورزی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • هنرستان کشاورزی نگرش ‌محیط‌زیستی هنرجویان کشاورزی (مورد مطالعه: هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز) [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 157-170]
 • هواویزها بررسی ماهواره‌ها و سنجنده‌های شناسایی‌کننده گرد و غبار و هواویزها [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 61-72]
 • هویت بوم‌شناختی بررسی تاثیر باغ‌ وحش‌ها‌‌ بر هویت بوم‌شناختی شهروندان [دوره 11، شماره 22، 1399، صفحه 119-131]

ی

 • یکپارچگی بوم‌‌شناختی یکپارچگی بوم‌‌شناختی و مروری تحلیلی بر شاخص‌‌های آن [دوره 10، شماره 19، 1398، صفحه 5-18]
 • یگان حفاظت بررسی عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی جهت تحقق اصول حفاظت اکولوژیک در راستای مدیریت پایدار سرزمین [دوره 11، شماره 21، 1399، صفحه 65-78]