داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
صادق Salehi آموزش محیط زیست، سایر موارد دانشگاه مازندران
هاجر آبیار مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرود آذری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشگاه برکلی
مژگان احمدی ندوشن ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استادیار گروه محیط زیست
نیلوفر اسلام زاده آمایش سرزمین دانشگاه گرگان
نرجس اکاتی مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشگاه زابل
ندا اورک آمایش سرزمین گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
امید بهبودی سایر موارد، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار مشهد، ایران
مریم پناهنده برنامه ریزی و مدیریت پارک علم و فناوری گیلان هیات مدیره موسسه فناور
علیرضا پورسعید سایر موارد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
سیدعلی تقی زاده دیوا آمایش سرزمین دانشجو
شادعلی توحیدلو سایر موارد دانشگاه زنجان
محمد جمشیدی اوانکی سایر موارد، مهندسی و کنترل آلودگی محیط دانشکده عمران ،دانشگاه تهران تهران ایران
اسفندیار جهانتاب سایر موارد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
فاطمه جهانی‌‌شکیب دانشگاه بیرجند
مریم حسینی برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین خارا مهندسی و کنترل آلودگی محیط رشته تحصیلی: شیلات (دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان)
حسن رضایی
رضا رفیعی
سهیل سبحان اردکانی آمایش سرزمین گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ایمان سعیدی
سپیده سعیدی
علیرضا سفیانیان
سیما سفیدیان ارزیابی توان Ph.D in Environmental Sciences- Wetland Sciences
محمد شرفی آموزش محیط زیست دکتری علوم تربیتی
سحر عابدیان
جمشید عدالتیان شهریاری ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
معصومه عربشاهی برنامه ریزی و مدیریت دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
ملیحه عرفانی استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
ابراهیم فتائی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست گروه محیط زیست، واحد اردیبل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
آزیتا فراشی
حمیدرضا کامیاب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نغمه مبرقعی دینان برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
غلامرضا مجردی سایر موارد دانشگاه زنجان
مرجان محمدزاده
مریم مروتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران عضو پژوهشکده گیاهان دارویی
سید حامد میرکریمی
محمد نجف زاده گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته صنعتی کرمان
فرهاد نژادکورکی
ولی نعمتی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست گروه مدیریت و جهانگردی
وجیهه هوشیار برنامه ریزی و مدیریت رییس موسسه آموزش عالی عطار
مرجان واحدی سایر موارد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران