کلیدواژه‌ها = PRMETHEE
متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 87-98

مرضیه احمدزاده؛ سید حسین هاشمی