درباره نشریه

نشریه علمی ترویجی با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری است 

مقالات این نشریه در موسسات زیر ایندکس می شود:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC.GOV.ir)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID.ir)، ایران ژورنال و آفتاب سافت (magiran.com). این نشریه از سال 1389 طبق مصوبه جلسه 3/9/1388 کمیسیون نشریات علمی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز شرایط دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شد.