نویسنده = سید حسین هاشمی
متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 87-98

مرضیه احمدزاده؛ سید حسین هاشمی


بررسی اثرات ناشی از به کارگیری فاضلاب خام بر پارامترهای مختلف خاک

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 19-28

علی کیانیان؛ سید حسین هاشمی؛ سعید صوفی زاده