دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 3-155 
بررسی روش‌های مبتنی بر جمع سپاری در مدیریت سرزمین

صفحه 95-104

مژده بروغنی؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ سپیده سعیدی


ارزیابی اثرات محیط‌زیستی با رویکرد خدمات اکوسیستمی

صفحه 119-128

شقایق ذوالقدری؛ کامران نصیراحمدی؛ مهرداد قدس‌‌خواه دریایی


اولویت‌‌بندی شاخص‌‌های توسعه شهری پایدار با استفاده از روش دلفی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

صفحه 129-141

نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ توماس ویته